top of page

Evangeliet

Hva betyr det å tro på Jesus?

Kanskje du er nysgjerrig på hva kristen tro innebærer, eller kanskje du leter etter svar på livets store spørsmål. Uansett hvorfor du er her, håper vi denne informasjonen kan gi deg en klarere forståelse. I sentrum av kristendommen står troen på Jesus Kristus. Men hvem er Jesus, og hvorfor er troen på ham så viktig for kristne? La oss se nærmere på dette.


Hvem er Jesus?

Jesus Kristus er Guds Sønn, sendt til verden for å frelse menneskeheten. Han levde et liv uten synd, utførte mirakler, underviste om Guds rike, og demonstrerte en kjærlighet og nåde uten like. Bibelen forteller oss at Jesus ble født av jomfru Maria, levde et fullkomment liv, og til slutt døde på et kors for våre synder. Tre dager senere stod han opp fra de døde, og ved dette seiret han over synd og død.


Hva er evangeliet?

Evangeliet, som betyr "gode nyheter," er kjernen i den kristne troen. Det handler om at Gud, i sin store kjærlighet, sendte sin Sønn, Jesus, for å gjenopprette forholdet mellom Gud og menneskene. På grunn av våre synder var vi adskilt fra Gud, men Jesus tok på seg straffen for våre synder ved å dø på korset. Hans oppstandelse fra de døde gir oss håp om evig liv. Ved å tro på Jesus og ta imot ham som vår frelser, kan vi oppleve Guds tilgivelse og en ny start i livet.


Vi er alle syndere og trenger frelse

Bibelen sier at alle mennesker har syndet og mangler Guds herlighet (Romerne 3:23). Dette betyr at ingen av oss kan leve opp til Guds fullkomne standard på egen hånd. Synd er mer enn bare feiltrinn og dårlige valg; det er en tilstand av å være adskilt fra Gud. Våre synder skaper en kløft mellom oss og Gud, som vi ikke kan bygge bro over ved egen innsats.

Gud visste at vi ikke kunne frelse oss selv, så han sendte Jesus for å gjøre det vi ikke kunne gjøre. Jesus levde et perfekt liv og døde som en fullkommen offerlam for våre synder. Ved å tro på Jesus og hans offer, kan vi motta tilgivelse og bli forsonet med Gud.

Dette er essensen av evangeliet: at vi, til tross for vår synd, kan oppleve Guds nåde og kjærlighet gjennom Jesus Kristus. Når vi aksepterer Jesus som vår frelser, får vi ikke bare tilgivelse, men også et nytt liv fylt med håp og formål.


Hvordan kan du oppleve tilgivelse og et nytt liv?

Bibelen sier at alle mennesker har syndet og mangler Guds herlighet (Romerne 3:23). Men den gode nyheten er at Gud tilbyr tilgivelse og et nytt liv gjennom troen på Jesus Kristus. Å tro på Jesus innebærer å:
 

 1. Anerkjenne ditt behov for frelse: Innse at du har syndet og trenger Guds nåde og tilgivelse.

 2. Tro på Jesus Kristus: Tro at Jesus døde for dine synder og stod opp fra de døde for å gi deg evig liv.

 3. Bekjenne din tro: Åpne ditt hjerte for Jesus, be ham om tilgivelse, og inviter ham til å være Herre i ditt liv.
   

Denne troen er ikke bare en intellektuell aksept, men en hjertets overbevisning som fører til et forandret liv. Når du tror på Jesus, får du Den Hellige Ånd som veileder og styrker deg i din vandring med Gud.


Tro i praksis

Å tro på Jesus er en livslang reise som påvirker alle aspekter av livet ditt. Her er noen måter troen kan praktiseres på:
 

 • Bønn: Gjennom bønn kan du kommunisere med Gud, dele dine bekymringer, takknemlighet og søke veiledning.

 • Bibellesning: Bibelen er Guds ord og en viktig kilde til veiledning og inspirasjon. Regelmessig lesning hjelper deg å forstå Guds vilje for ditt liv.

 • Fellesskap: Å være en del av et kristent fellesskap gir støtte, oppmuntring og muligheter for å vokse i troen sammen med andre troende.

 • Tjeneste: Kristne er kalt til å tjene andre, vise nestekjærlighet og bidra til å gjøre verden til et bedre sted.

   

Oppdag mer

Vi inviterer deg til å fortsette å utforske troen. Les i Bibelen, spesielt Det nye testamentet, for å lære mer om Jesus og hans lære. Bli med i et kristent fellesskap hvor du kan stille spørsmål, finne støtte, og vokse i din tro. Vi er her for å hjelpe deg på denne reisen.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å snakke med noen om troen på Jesus, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er her for å lytte og hjelpe. Gud velsigne deg på din reise!


Kontakt oss

Har du spørsmål, trenger du noen å snakke med, eller ønsker du å lære mer om troen på Jesus? Ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for å støtte deg og hjelpe deg videre i din trosreise.

Har du spørsmål?

Se vitnesbyrd

Ofte stilte spørsmål

 • Jesus Kristus er sentralfiguren i kristendommen og blir ansett som Guds Sønn og Messias som ble sendt for å frelse menneskeheten.

 • Ifølge kristen tro er Jesus veien, sannheten og livet (Johannes 14:6). Troen på Jesus gir tilgivelse for synd og gir evig liv med Gud.

 • Bibelen lærer at de troende vil oppleve evig liv i Guds nærvær, mens de som ikke tror vil møte en evighet utenfor Guds nærvær.

 • Guds tilgivelse er tilgjengelig for alle som omvender seg fra synd, tror på Jesus Kristus som sin frelser, og søker hans tilgivelse.

 • Ifølge kristen tro er meningen med livet å ære og tjene Gud, elske ens medmennesker, og delta i Guds frelsesplan for menneskeheten.

 • Du kan vokse i din tro gjennom regelmessig bønn, bibelstudium, deltakelse i menigheten, tjeneste for andre, og å søke Guds veiledning i alle livets områder.

Bibleproject Norsk

Bibelselskapet

Videoserie

Videoserie

Et møte med Jesus forandrer liv!

© 2023

bottom of page