top of page

Evangeliet

  • Levende Tro

Kvinnen ved brønnen - Et vitnesbyrd


I Johannes 4:25-42 finner vi Jesus og disiplene på reise gjennom Samaria. Trette av reisen tar de en pause ved en brønn. En samaritansk kvinne kommer for å hente vann, og Jesus bryter alle konvensjoner ved å be om en drink. Det utvikler seg en samtale hvor Jesus avslører sin guddommelige kunnskap om kvinnen, og hun forundres.


Jesus avslører seg som Messias, og kvinnen løper tilbake til byen for å fortelle om møtet med Jesus. I sitt vitnesbyrd sier hun: "Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort! Kan ikke han være Messias?" (Johannes 4:29). Hennes entusiasme er smittende, og mange i byen tar imot hennes invitasjon og kommer for å møte Jesus.


Kvinnen blir et kraftig vitne for Jesus. Hun deler sitt personlige møte med ham, og dette fører til at mange kommer til tro.

I denne historien ser vi tre viktige aspekter ved Jesus:


Kunnskapen: Jesus visste om kvinnen og hennes syndige fortid, men han avviser henne ikke. Tvert imot tilbyr han henne levende vann, som kan rense og forvandle henne. Jesus kjenner oss alle inn og ut, men han elsker oss likevel og ønsker å tilby oss frelse og håp.


Nåde og frelse: Kvinnen ved brønnen er et bilde på oss alle. Vi er alle synder og i desperat behov av Guds nåde. Jesus kom ikke for å fordømme, men for å frelse oss. Han tilbyr det levende vannet som kan tilfredsstille vårt åndelige tørst og gi oss evig liv.


Et vitnesbyrd: Kvinnen blir et kraftig vitne for Jesus. Hun deler sitt personlige møte med ham, og dette fører til at mange kommer til tro. Vi kan lære av henne å dele våre egne møter med Jesus og invitere andre til å erfare hans frelse. Vårt vitnesbyrd kan ha stor innvirkning på mennesker rundt oss.


Er vi bevisst på vår egen tørst etter Jesus? Er vi villige til å dele vårt møte med ham og invitere andre til å oppleve Guds frelse? La oss søke åndelig forfriskning i Jesus, drikke fra hans livgivende kilde og la hans kjærlighet flyte gjennom oss til andre.


Et møte med Jesus forandrer liv!

© 2023

bottom of page